پورتال جامع زرندیه, پورتال زرندیه, اخبار زرندیه, پورتال جامع زرندیه, زرندیه پورتال, شهرستان زرندیه, پورتال جامع زرندیه, زرندیه, پورتال زرندیه, پورتال جامع زرندیه, پورتال جامع ساوه, پورتال جامع ساوه و زرندیه, پورتال جامع زرندیه, فرمانداری زرندیه, زرخبر, پورتال جامع زرندیه, زرنا, ساوه پورتال, پورتال جامع زرندیه, زرندیه اخبار, اخبار ساوه, پورتال جامع زرندیه


آخرین اخبار

آمار بازدیدکنندگان

6808692
امروز
دیروز
این هفته
هفته گذشته
این ماه
ماه گذشته
کل روزها
6146
4886
23872
35222
103626
224732
6808692

پیش بینی امروز
1008


116 مهمان

IP شما:54.166.141.12
ویرایشگر

علائم و نشانه ها

info1<p class="khInfo1">اطلاعات پیام شما در اینجا !</p>
info2<p class="khInfo2">اطلاعات پیام شما در اینجا !</p>
info3<p class="khInfo3">اطلاعات پیام شما در اینجا !</p>
info4<p class="khInfo4">اطلاعات پیام شما در اینجا !</p>
tips1<p class="khTips1">اطلاعات پیام شما در اینجا !</p>
tips2<p class="khTips2">اطلاعات پیام شما در اینجا !</p>
tips3<p class="khTips3">اطلاعات پیام شما در اینجا !</p>
tips4<p class="khTips4">اطلاعات پیام شما در اینجا !</p>
warning1<p class="khWarning1">اطلاعات پیام شما در اینجا !</p>
warning2<p class="khWarning2">اطلاعات پیام شما در اینجا !</p>
warning3<p class="khWarning3">اطلاعات پیام شما در اینجا !</p>
warning4<p class="khWarning4">اطلاعات پیام شما در اینجا !</p>
H1<h1>سرفصل 1</h1>
H2<h2>سرفصل 1</h2>
H3<h3>سرفصل 1</h3>
H4<h4>سرفصل 1</h4>
head1<p class="khHeadline">سرفصل شما</p><p class="khSubHeadline">تیتر فرعی شما</p>
head2<p class="khSmallHeadline">تیتر کوچک</p><p class="khLargeHeadline">تیتر بزرگ</p>
audio<p class="khAudio">پیام های صوتی خود را در اینجا!</p>
webcam<p class="khWebcam">پیام وب کم خود را در اینجا!</p>
email<p class="khEmail">پیام پست الکترونیک شما در اینجا!</p>
creditcard<p class="khCreditcard">پیام کارت اعتباری شما در اینجا!</p>
feed<p class="khFeed">پیام خبر خوان شما در اینجا!</p>
help<p class="khHelp">پیام کمک به شما در اینجا!</p>
images<p class="khImages">پیام تصویر شما در اینجا!</p>
lock<p class="khLock">پیام خصوصی قفل شده شما در اینجا</p>
printer<p class="khPrinter">پیام چاپگر خود را در اینجا!</p>
report<p class="khReport">پیام گزارش خود را در اینجا!</p>
script<p class="khScript">پیام اسکریپت شما در اینجا!</p>
time<p class="khTime">پیام وقت خود را در اینجا!</p>
user<p class="khUser">پیام کاربری خود را در اینجا!</p>
world<p class="khWorld">پیام جهانی شما در اینجا!</p>
cart<p class="khCart">پیام سبد خرید شما در اینجا!</p>
cd<p class="khCd">پیام سی دی خود را در اینجا!</p>
chart_bar<p class="khChartBar">پیام نموداری شما در اینجا!</p>
chart_line<p class="khChartLine">پیام نمودار خطی شما در اینجا!</p>
chart_pie<p class="khChartPie">پیام نموداری شما در اینجا!</p>
clock<p class="khClock">پیام ساعت خود را در اینجا!</p>
cog<p class="khCog">پیام دندانه شما در اینجا!</p>
coins<p class="khCoins">پیام سکه ی شما در اینجا!</p>
compress<p class="khComporess">پیام فشرده شما در اینجا!</p>
computer<p class="khComputer">پیام کامپیوتر شما در اینجا!</p>
cross<p class="khCrpss">پیام متقابل شما در اینجا!</p>
disk<p class="khDisk">پیام هارد دیسک شما در اینجا!</p>
error<p class="khError">پیام خطای خود را در اینجا!</p>
exclamation<p class="khExclamation">ارسال پیام خصوصی قفل شما اینجا قرار می گیرد!</p>
fil<p class="khFilm">پیام فیلم شما در اینجا!</p>
folder<p class="khFolder">پیام پوشه شما در اینجا!</p>
group<p class="khGroup">پیام گروه شما در اینجا قرار می گیرد!</p>
heart<p class="khHeart">پیام قلب خود را در اینجا!</p>
house<p class="khHouse">پیام خانه خود را در اینجا!</p>
image<p class="khImage">پیام تصویر خود را در اینجا!</p>
information<p class="khInformation">پیام اطلاعات شما در اینجا!</p>
magnifier<p class="khMagnifier">پیام ذره بین شما در اینجا!</p>
money<p class="khMoney">پیام پول خود را در اینجا!</p>
new<p class="khNew">پیام جدید خود را در اینجا!</p>
note<p class="khNote">پیام توجه داشته باشید شما در اینجا!</p>
page<p class="khPage">پیام صفحه شما اینجا قرار می گیرد!</p>
page_white<p class="khPageWhite">پیام سفید شما در اینجا!</p>
plugin<p class="khPlugin">پیام افزونه شما در اینجا!</p>
accept<p class="khAccept">پیام مورد قبول شما در اینجا!</p>
add<p class="khAdd">پیام افزودنی شما را در اینجا!</p>
camera<p class="khCamera">پیام دوربین خود را در اینجا!</p>
brick<p class="khBrick">پیام آخر شما در اینجا!</p>
box<p class="khBox">پیام باکس شما در اینجا!</p>
calendar<p class="khCalendar">پیام تقویم شما در اینجا!</p>
highlight-1<span class="khHighlight1">عبارت برجسته شما در اینجا!</span>
highlight-2<span class="khHighlight2">عبارت برجسته شما در اینجا!</span>
highlight-3<span class="khHighlight3">عبارت برجسته شما در اینجا!</span>
highlight-4<span class="khHighlight4">عبارت برجسته شما در اینجا!</span>
highlight-5<span class="khHighlight5">عبارت برجسته شما در اینجا!</span>
pre<pre>کد</pre>
code1<div class="khCode1">کد 1</div>
code2<div class="khCode2">کد 2</div>
code3<div class="khCode3">کد 3</div>
bullet1<ul class="khBullet1"><li>لیست 1</li></ul>
bullet2<ul class="khBullet2"><li>لیست 2</li></ul>
bullet3<ul class="khBullet3"><li>لیست 3</li></ul>
bullet4<ul class="khBullet4"><li>لیست 4</li></ul>
circle1<ul class="khCircle1"><li>لیست 1</li></ul>
circle2<ul class="khCircle2"><li>لیست 2</li></ul>
square1<ul class="khSquare1"><li>لیست 3</li></ul>
square2<ul class="khSquare2"><li>لیست 4</li></ul>
roman<ol class="khRoman"><li>لیست</li></ol>
dec<ol class="khDec"><li>لیست</li></ol>
alpha<ol class="khAlpha"><li>لیست</li></ol>
decimalLeadingZero<ol class="khDecimalLeadingZero"><li>لیست</li></ol>
block1<div class="khblock-1">مطلب در اینجا...</div>
block2<div class="khblock-2">مطلب در اینجا...</div>
block3<div class="khblock-3">مطلب در اینجا...</div>
block4<div class="khblock-4">مطلب در اینجا...</div>
block5<div class="khblock-5">مطلب در اینجا...</div>
block6<div class="khblock-6">مطلب در اینجا...</div>
block7<div class="khblock-7">مطلب در اینجا...</div>
block8<div class="khblock-8">مطلب در اینجا...</div>
block9<div class="khblock-9">مطلب در اینجا...</div>
bubble1<div class="bubble-1">جایگاه مطلب شما ...<cite>نویسنده در اینجا</cite></div>
bubble2<div class="bubble-2">جایگاه مطلب شما ...<cite>نویسنده در اینجا</cite></div>
bubble3<div class="bubble-3">جایگاه مطلب شما ...<cite>نویسنده در اینجا</cite></div>
bubble4<div class="bubble-4">جایگاه مطلب شما ...<cite>نویسنده در اینجا</cite></div>
bubble5<div class="bubble-5">جایگاه مطلب شما ...<cite>نویسنده در اینجا</cite></div>
bubble6<div class="bubble-6">جایگاه مطلب شما ...<cite>نویسنده در اینجا</cite></div>
legend1<div class="khLegend1"> <h4> عنوان </h4> <p>مطالبی که می خواهید در داخل کادر قرار گیرد را در اینجا درج کنید</p> </div>
legend2<div class="khLegend2"> <h4> عنوان </h4> <p>مطالبی که می خواهید در داخل کادر قرار گیرد را در اینجا درج کنید</p> </div>
legend3<div class="khLegend3"> <h4> عنوان </h4> <p>مطالبی که می خواهید در داخل کادر قرار گیرد را در اینجا درج کنید</p> </div>
legend4<div class="khLegend4"> <h4> عنوان </h4> <p>مطالبی که می خواهید در داخل کادر قرار گیرد را در اینجا درج کنید</p> </div>
abbr<abbr عنوان="کلمات یا عبارت کامل در اینجا">کلمات اختصاری در اینجا</abbr>
acronym<acronym عنوان="مل در اینجا">کلمات اختصاری د">مختصری از عبارت در اینجا</acronym>
dropcap1<p><span class="khDropcap1">KH</span> عنوان="مل در اینجا">کلما</p>
dropcap2<p class="khDropcap2"><span class="kh_Dropcap2">KH</span> عنوان="مل در اینجا">کلما</p>
dropcap3<p class="khDropcap3"><span class="kh_Dropcap3">KH</span> عنوان="مل در اینجا">کلما</p>
blockquote1<blockquote><div class="khBlockquote1"><div>به نقل از متن مورد نظر شما در اینجا!</div></div></blockquote>
blockquote2<blockquote><div class="khBlockquote2"><div>به نقل از متن مورد نظر شما در اینجا!</div></div></blockquote>
blockquote3<blockquote><div class="khBlockquote3"><div>به نقل از متن مورد نظر شما در اینجا!</div></div></blockquote>
blockquote4<blockquote><div class="khBlockquote4"><div>به نقل از متن مورد نظر شما در اینجا!</div></div></blockquote>
blockTextLeft<span class="khBlockTextLeft">بلوک متن</span>
blockTextRight<span class="khBlockTextRight">بلوک متن</span>
blockTextCenter<span class="khBlockTextCenter">بلوک متن</span>
نمایش داده شده

چینش:
مطلب ایجاد شده در بالای مجموعه قرار می گیرد. شما می توانید در بخش مدیریت بعدا چینش آنرا تغییر دهید.

زبان
متادیتا

یادداشت


بررسي علت خرابي آسفالت خيابانها بررسي علت خرابي آسفالت خيابانها

آنچه مشهود است بي توجهي به زيرسازي خيابان ها باع...

فرهنگ استفاده صحیح از اینترنت پورتال جامع زرندیه فرهنگ استفاده صحیح از اینترنت

اینترنت منبع عظیمی از اطلاعات است و با توجه به جاذ...

نفس‌های زرندیه به شماره می‌افتد اگر ... نفس‌های زرندیه به شماره می‌افتد اگر ...

شهرستان زرندیه به عنوان پیشانی استان مرکزی، شمالی‌...

شوخی‌های اقتصادی مردم در فضای مجازی پورتال جامع زرندیه شوخی‌های اقتصادی مردم در فضای مجازی

امروز نمی‌دونم جواب کدوم کار نیکمو گرفتم! رفتم نیم...

حکایت زمین فوتبالی که حکایت زمین فوتبالی که "توپ چهل تیکه" شد! حکایت زمین فوتبالی که "توپ چهل تیکه" شد!

   آنقدر با توپ چهل تیکه تو سر این زمین فوتبال بخ...

‌سایه شوم خرافات بر زندگی کفتار ماده! مدیرعامل مؤسسه دوستداران و حافظان طبیعت ‌سایه شوم خرافات بر زندگی کفتار ماده!

وی بیان کرد: در برخی مناطق برخی افراد طرفدار این خ...

زرندیه‌ و نابودی غیر‌طبیعی ثروتی طبیعی! پورتال جامع زرندیه زرندیه‌ و نابودی غیر‌طبیعی ثروتی طبیعی!

در سال 89 بطور کاملا طبیعی، جنگل‌های تاغ زرندیه پس...

تجارت الکترونیک در فضای مجازی تجارت الکترونیک در فضای مجازی

امروزه در هر خانه ای یک کامپیوتر و همراه آن یک خط ...

به دنبال کدامین قصه و افسانه میگردی ... به دنبال کدامین قصه و افسانه میگردی ...

انتزاع! الحاق! استان مرکزی! استان قم! البرز! تهران...

نگاه شما


وضعیت آسفالت کوچه های شهرک حدیق...

سلام آسفالت خیابان عرفان هفتم واقع در شهرک حدیق با...

آسفالت کوچه های مامونیه...

باسلام و خسته نباشید لطفا به اسفالت کوچه ها رسیدگی...

مامونیه لطفا به اسفالت کوچه ها رسیدگی کنید...

باسلام و خسته نباشید لطفا به اسفالت کوچه ها رسیدگی...

مامونیه کرایه تاکسی های مامونیه...

سلام تاکسی های مامونیه 400وبعضا 500تومان کرایه میگ...

پرندک مشکلات مسکن مهرپرندک

عاجزانه از مسئولان شهرستان زرندیه خواهان رسیدگی به...

زاویه اسفالت کوچه بن بست مهدیه...

سلام،لطفا به شهرداری زاویه بگویید چرا کوچه بن بست ...

آخرین نظرات کاربران

 • استقبال از دختران مدال آور استان مرکزی درمسابقات آسیایی کاراته

  محدثه بیجانی 30.02.1395 22:39
  پرندک
   
 • مصاحبه با میر هاشمی رئیس اداره ورزش و جوانان

  از طرف تمام جوانان ش 12.02.1395 15:10
  سلام آقای میر هاشمی برای چی میگید کار بزرگ پول میخواد میخواد درست ولی شما یه بار تاحالا فراخوان ...
   
 • ضرر و زیان کاهش قیمت گوشت مرغ در استان

  سعید 29.01.1395 16:15
  سلام داداش شما یک کانال تلگرام بزارید و بعد قیمت مرغ را هر روز بزارید
   
 • استفای شهردار مامونیه

  میلاد 23.01.1395 17:23
  عیدی بزرگی بود برای مردم مامونیه
   
 • اجرای طرح کاشت یونجه در اراضی کم بازده استان مرکزی

  Guest 05.12.1394 20:26
  :P

اخبار ساوه

اخبار زرندیه

اخبار استان


کلیه حقوق مادی معنوی این اثر مطعلق به رسانه بین المللی شهرستان زرندیه (پورتال جامع زرندیه) می باشد. این رسانه در پایگاه ساماندهی ثبت و تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.
مجوز استفاده از قالب خبری ناب نیوز برای این دامنه داده نشده , براي اطلاعات بيشتر درباره مجوز استفاده از این قالب به سايت خليلان رسانه مراجعه کنيد .
.کلیه حقوق مادی معنوی این اثر مطعلق به رسانه بین المللی شهرستان زرندیه (پورتال جامع زرندیه) میباشد
.این رسانه در پایگاه ساماندهی ثبت و تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد


طراحی شده توسط : کامپیوتر سایه